Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Titlu Data
Nr. 32/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea Viceprimarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău 2020-10-27
Nr. 31/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local Bozioru 2020-10-27
Nr. 30/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea presedintelui de sedintă al Consiliului Local Bozioru pentru perioada octombrie 2020 – decembrie 2020 2020-10-20
Nr. 29/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020 2020-09-17
Nr. 28/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei la H.C.L. Bozioru nr.41/2019 privind aprobarea Planului anual de lucrări sau acţiuni de interes local pe anul 2020 beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr.416/2001 la nivelul comunei Bozioru 2020-08-27
Nr. 27/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul I al anului 2020 2020-08-27
Nr. 26/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea şi radierea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării 2020-08-21
Nr. 25/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020 2020-07-24
Nr. 24/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de sedinţă al Consiliului Local Bozioru 2020-07-24
Nr. 23/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea inchirierii prin “licitatie publica” a unui spaţiu cu destinaţia “Farmacie” situat in imobilul “Dispensar medical uman” din satul Bozioru , comuna Bozioru , judeţul Buzău 2020-05-25
Nr. 22/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Contului de Execuţie pe anul 2019 2020-05-25
Nr. 21/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind modificarea Organigramei şi Statului de Funcţii Ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru, judeţul Buzău 2020-05-25
Nr. 20/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea implementării proiectului ,,Dezvoltarea sistemului de asistenţă socială şi combaterea Sărăciei şi a excluziunii sociale” cod SMIS 126924 2020-05-25
Nr. 19/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Bozioru este membru asociat 2020-05-25
Nr. 18/2020 | PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău 2020-04-27
Înapoi