Primar

Primar

 

 

 

Nume, prenume: GRIGORE VALENTIN

 • Adresa: com. Bozioru, jud.Buzău, România
 • Tel.: 0238-708 036 / Fax: 0238-750 333
 • Mobil : 0722917899 
 • E-mail: primariabozioru@yahoo.com
 • Naţionalitate: română
 • Data naşterii: 21.05.1957

 

Experienţă profesională

 • 25.06.2012  - prezent: Primar, Primăria Comunei Bozioru
 • 2010 - 2012 - director general S.C. VEST TREI EUROGUARD SRL Bucureşti
 • 2009 - 2010 - Comandant şi Director general al Centrului Multifuncţional de pregătire Schengen Buzău şi Ploieşti
 • 1998 - 2009 - Comandant şi Director al Liceului Militar "Neagoe Basarab" Buzău
 • 1992 - 1998 - Şef serviciu resurse umane la Liceul Militar "Neagoe Basarab" Buzău
 • 1981 - 1992 - Ofiţer la Poliţia judeţeana Buzău

 

Educație și formare

 • 2009, 2010 - Cursuri de perfecţionare - schimb de experienţă în parteneriat cu structurile de învăţământ postuniversitar din subordinea Ministerelor de Interne din Spania si Germania
 • 2007 - Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, studii masterale: "Relaţii politice şi internaţionale"
 • 2004, 2006 - Centrul de studii postuniversitare al M.A.I.: "Managementul resurselor umane în sectorul public"
 • 1999 - Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept: curs postuniversitar "Administraţia publică şi cooperare europeană"
 • 1996 - Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, specializarea ştiinţe juridice
 • 1981 - Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti

 

Limbi străine cunoscute

 • limba rusă: bine (citit, vorbit)
 • limba germana: bine (vorbit)

 

Aptitudini și competenţe sociale

 • adaptare la concepţia de alternative de schimbare sau de soluţii noi
 • abilităţi de comunicare
 • abilităţi de lucru cu publicul
 • capacitate de evitare sau aplanare a stărilor conflictuale
 • adaptabilitate ridicată la situaţii neprevăzute

 

Aptitudini și competenţe organizatorice

 • abilităţi de concepţie
 • abilităţi de analiză si sinteză a informaţiilor in vederea pregătirii sau luării deciziilor 
 • grad ridicat de rezistenţă la stres si la lucru peste program
 • eficienţă in indeplinirea sarcinilor de serviciu si a lucrărilor in termene stabilite

 

Aptitudini și competenţe tehnice

 • utilizare PC: Windows '98, XP și MS Office

 

Permis de conducere: categoriile B, C, D, E, obţinut din anul 1980

Înapoi