Personalități locale

Ion Lupu, născut la 15 noiembrie1882 la Ripiceni, Judeţul Botoşani, cunoscut ca "învăţător de o viaţă" la Bozioru. La 31 ianuarie 1904 este repartizat ca învăţător la Şcoala Gârla din Comuna Bozioru. Timp de o viaţă acesta s-a ocupat de creşterea şi educarea copiilor din Bozioru, fiind numit şi subinspector şcolar. Împreună cu Ion I.Gănescu, fost primar şi parlamentar a înfiinţat în comună în anul 1904, Banca Populară „Stejarul", în anul 1909 Obştea sătească „Crucea Spătarului" (societate cooperatistă de producţie, arendare şi exploatare de păduri), în anul 1911 Cooperativa de păduri „Codrul Verde", iar în anul 1923, ca membru în comisia de împroprietăriri, a cerut şi a alocat terenul aferent pentru construirea Căminului Cultural din Satul Bozioru.
Această personalitate locală s-a remarcat şi în domeniul cultural, înfiinţând prima bibliotecă comunală la Bozioru, recunoscută legal abia în anul 1957, instituţie de cultură care a dăinuit până în zilele noastre purtându-i numele din anul 1997.

 

Ilie Mîndricel, născut la data de 2 noiembrie 1943 în Satul Crevedia Mică, Comuna Crevedia Mare, Judeţul Giurgiu. Absolvent al Facultăţii de limbă şi literatură română şi al Facultăţii de filozofie, ambele din cadrul Universităţii Bucureşti, a fost repartizat în anul 1967 ca profesor în Comuna Bozioru.
Statornicit în comună, a activat ca profesor la Şcoala cu cls.I-VIII Bozioru, făcându-se remarcat şi ca publicist, autor de proză scurtă şi documentaristică. A debutat cu proză umoristică şi epigrama, dar s-a specializat în publicistică culturală, pe teme literare, lingvistice şi istorice.

Autor a peste 50 de studii şi comunicări de istorie a culturii, învăţământului şi spiritualităţii locale, neobosit căutător prin arhive şi biblioteci a tipărit „Vestigiile rupestre din munţii Buzăului" (1980) şi „Izvoare din adâncuri. Începuturile învăţământului buzoian la sate" (2002), ,, Chemarea clopotelor scufundate" (2006) şi ,,Vestigii rupestre şi alte locuri magice din Munţii Buzăului" (2008).

Înapoi