Economia

Principalele sectoare economice
În zona Bozioru, în perioada feudalismului, principalele ocupaţii ale locuitorilor erau agricultura şi pomicultura. Satele Comunei erau cunoscute ca un adevărat bazin pomicol. Localnicii se mai ocupau şi cu creşterea animalelor (în special bovine), cultura plantelor, cu arta mestesugarească - dulgherie, tâmplărie, rotărie, cizmărie, fierărie, cojocărie, precum şi exploatarea lemnului.
Până în anul 1989 pe raza Comunei funcţionau:

 • o cooperativă agricolă de producţie
 • o cooperativă de consum prin care se derula comerţul cu mărfuri alimentare şi nealimentare
 • o secţie de prelucrare a lemnului
 • un punct de lucru de prelucrare a fructelor
 • un punct de lucru de colectare şi distilare a prunelor
 • un punct de lucru al Poştei Române
 • o secţie de morărit şi panificaţie
 • un punct de lucru al Casei de Economii şi Consemnaţiuni
 • un punct de lucru al Băncii Cooperatiste de Credit
 • Staţiunea balneo-climaterică Fişici
 • un dispensar veterinar
 • o secţie de colectare a laptelui.

Schimbările de după anul 1989, au făcut să apară, cu timpul, noi activităţi, în special legate de prelucrarea lemnului, comerţ de toate felurile şi prestări servicii şi să dispară altele.

 

Sectorul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM), Asociaţii Familiale (AF) şi Persoane Fizice Autorizate (PFA)
Din datele furnizate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău, la sfârşitul anului 2007, erau întregistrate 23 de societăţi comerciale cu sediul în comună, după cum urmează:

 • Comerţ cu amănuntul alimentar 3
 • Comerţ cu amănuntul mixt 4
 • Alimentaţie publică 3
 • Transporturi de mărfuri şi persoane 1
 • Turism și cazare 1.

 

Activităţi specifice zonei: 

 • agricultură
 • zootehnie
 • pomicultură

 

Activităţi economice principale:

 • comerţ cu amănuntul
 • cultivarea şi valorificarea produselor pomicole
 • creşterea şi valorificarea animalelor şi a produselor acestora

 

Obiective turistice - monumente istorice de clasa A:

 • vestigile rupestre din satul Nucu (partea complexului Aluniş-Nucu-Ruginoasa din munţii Buzăului)
 • Babele de la Ulmet (formaţiuni stâncoase asemănătoare celor de pe platoul Masivului Bucegi)
 • Biserica de lemn din cătunul Bozioru de Sus 
 • Biserica şi ruinele schiturilor Găvănele şi Nucu

 

Evenimente locale:

 • târgul tradiţional de Sf. Ilie, 20 iulie (sărbătoare tradiţională)

 

Facilităţi oferite investitorilor:

 • reduceri de taxe şi impozite locale
 • sistem centralizat cu alimentare cu apă
 • concesionări de terenuri din domeniul privat al comunei

 

Înapoi