Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
123 / 2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral , ce vor fi utilizate în campania electorală privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din anul 2020 2020-10-30
122 / 2020 privind încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei Tudor Marcela-Luminiţa 2020-10-30
121 / 2020 privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei potrivit prevederilor L.416/2001, persoanei singure Nan Constantin 2020-10-30
120 / 2020 privind stabilirea indemnizaţiei domnului Morărescu Andrei, viceprimarul comunei Bozioru, judeţul Buzău 2020-10-30
119 / 2020 privind încetarea mandatului de viceprimar a domnului Spătaru Marian 2020-10-29
118 / 2020 privind convocarea Consiliului local Bozioru în şedinţă <<extraordinară>> 2020-10-26
117 / 2020 privind convocarea Consiliului local Bozioru în şedinţă <<extraordinară>> de îndată 2020-10-21
116 / 2020 privind constituirea Comisiei de recepţie finală a lucrărilor de construcţie aferenre investiţiei ,,REPARAŢIE ŞCOALA BOZORU" 2020-10-09
115 / 2020 privind stabilirea indemnizaţiei d-lui Spătaru Marian, viceprimarul comunei Bozioru, judeţul Buzău 2020-09-30
114 / 2020 privind aprobarea stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă 2020-09-30
113 / 2020 privind acordarea ajutorului de urgenţă d-nei Stanciu Minodora 2020-09-30
112 / 2020 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei Tănase Mandache 2020-09-30
111 / 2020 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei Duman Pardaillan 2020-09-30
110 / 2020 privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei Grigore Costel 2020-09-30
109 / 2020 privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei Toader Georgiana 2020-09-30
Înapoi